بازی تاج و تخت

  • 26 فروردین 1398

جنگ بزرگ فرا رسیده است، دیوار یخی فرو ریخته و لشکریان پادشاه شب به سمت وستروس در حال حرکت‌اند. پایان اینجاست، اما چه کسی تاج و تخت آهنین را تصاحب می‌کند و…